स्फोटकाचा वापर करत ए.टी.एम. मशीनचा स्फोट घडवून पैशांची लुट करण्याचा प्रयत्न केलेल्या टोळीचा स्थानिक गुन्हे शाखेने केला पर्दाफाश प्रतिनिधी, भिमराव कडाळे पाटिल


पुणेरी पहाट वृत्तसेवा पुणे प्रतिनिधी भिमराव कडाळे पाटील. 7770074204 स्फोटकांचा वापर करत ए.टी.एम. मशीनचा स्फोट घडवून पैशांची लुट करण्याचा प्रयत्न केलेल्या टोळीचा स्थानिक गुन्हे शाखेने केला पर्दाफाशयवत पोलीस स्टेशन हद्दीतील पारगाव हे गाव केडगाव चौफुला ते शिरूर महामार्गावरील मोठी बाजारपेठ असलेले गाव आहे. आजुबाजूचे पंचक्रोशी साठी मोठी बाजारपेठ असल्याने नागरीकांचे व्यवहार सुलभ होणेसाठी बऱ्याच कंपन्यांचे बँकांचे ए.टी.एम. मशीन पारगाव गावात आहेत. पारगाव गावातील इंडीया वन कंपनीचे ए.टी.एम. असून नागरीकांचे सोयीसाठी चोवीस तास चालू असते. या गोष्टीचा गैर फायदा घेत काही चोरट्यांनी त्या ए.टी.एम. मशीनची टेहळणी करून मे २०२३ मध्ये स्फोटकांचा वापर करून ए.टी.एम. मशीन चा स्फोट करून चोरी करण्याचा प्रथमतः प्रयत्न केला. परंतु त्यांना स्फोटकांचा स्फोट घडविता आला नाही व चोरटे पळून गेले. त्याबाबत यवत पोलीस स्टेशन येथे गु.र.नं. ४६८ / २०२३ भा.दं.वि. का. क. ३७९,५११, ४२७ ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करणेत आला.ए.टी.एम. चोरीचे गुन्हयाचे गांधीय लक्षात घेवून मा पोलीस अधीक्षक साो पुणे ग्रामीण यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला सुचना करून गुन्हा उघडकीस आणण्यास सांगितला सदर गुन्हयाचा तपास चालू असताना दि. ०६/०७/२०२३ रोजी व दि. २६/०७/२०२३ रोजी असा दोन वेळा पारगाव गावातील त्याच इंडीया वन ए.टी.एम. मशीनचा स्फोटकाद्वारे स्फोट घडवून आणण्याचा प्रयत्न चोरटयांनी केला. त्याबाबत यवत पोलीस स्टेशनला वेगवेगळे दोन गुन्हे नोंदविणेत आले होते. चोरटयांचे तीनही प्रयत्न अयशस्वी झाले होते. परंतु स्फोटकाद्वारे स्फोट घडवून चोरीचा प्रकार गंभीर असल्याने गुन्हे उघडकीस आणणे पोलीसांसाठी आव्हान होते.स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने सी.सी.टी.व्ही. फुटेज तपासले असता चोरी करणेसाठी आलेले चोरटे हे न्हावरा बाजुकडून येवून पुन्हा न्हावरा बाजूकडे जात असल्याचे निदर्शनास आले. त्या अनुषंगाने गोपनीय बातमीदाराकडून मिळालेली बातमी तसेच तांत्रिक विश्लेषणाचे आधारे आरोपी नामे १) विशाल छबु पल्हारे, वय २० वर्षे रा. हांगेवाडी, ता श्रीगोंदा जि अहमदनगर २) आदित्य प्रदीप रोकडे वय २० वर्षे रा. चिंचणी ता शिरूर जि पुणे, ३) अनिकेत संजय शिंदे वय २० वर्ष रा. बोरी ता श्रीगोंदा जि अहमदनगर यांना ताब्यात घेवून त्यांची चौकशी केली असता त्यांनी वरील यवत पोस्टे गुरनं तीन गुन्हे यवत पोस्टे चे गु.र.नं. (१) ४६८/ २०२३ भा.दं.वि.का.क. ३७९, ५११, ४२७,३४ स्फोटक पदार्थ अधि. १९०८ चे कलम ४ (२) ७२८/२०२३ भा.दं.वि.का.क. ३७९,५११,४२७,३४ स्फोटक पदार्थ अधि. १९०८ चे कलम ४ (३) • ८९५/२०२३ भा.दं.वि.का.क. ३७९,५११४२७.३४ स्फोटक पदार्थ अधि. १९०८ चे कलम ४ हे केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.सदरची कामगिरी मा. पोलीस अधीक्षक श्री अंकित गोयत्न सो पुणे ग्रामीण, मा अपर पोलीस अधीक्षक श्री आनंद भोईटे सो बारामती विभाग यांचे मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे मा. पोलीस निरीक्षक अविनाश शिळीमकर, सपोनि राहुल गावडे, पोसई गणेश जगदाळे, पोहवा सचिन घाडगे, तुषार पंदारे, राजू मोमीण, अतुल डेरे, जनार्दन शेळके, योगेश नागरगोजे, आसिफ शेख यांनी केली असून पुढील तपास यवत पोलीस स्टेशनचे पोनि हेमंत शेडगे व पोना विकास कापरे हे करत आहेत. आरोपींना दि २१/०९/२०२३ रोजी पर्यंत पोलीस कोठडी रिमांड मिळाली आहे.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *